MEVAG’ın kuruluşu 1920 yılına dayanır. 1965 yılında A.Ş.’ ye dönüştürülmüştür.


Uzun yıllar talaşlı imalat sektöründe faaliyet gösteren firmamız 1977 yılında uluslararası deneyimi olan firmalar ile işbirliği yaparak metal işleme sıvıları ve endüstriyel yağlar konusunda hizmet vermeye başlamış , 2000 li yıllardan itibaren de kendi AR-GE faaliyetlerini geliştirerek bugün sayıları 100’e yaklaşan MEVAG markalı ürünleri piyasaya sunmuştur.


İzmir–Kemalpaşa tesisimizde ürettiğimiz ürünler AB mevzuatı , REACH ve GADSL yönetmeliklerini , ayrıca RENAULT , BOSCH , FORD gibi birçok uluslararası kuruluşun özel standartlarını karşılar.


MEVAG müşteri profili küçük ve orta ölçekli işletmelerden uluslararası dev kuruluşlara kadar geniş bir yelpaze oluşturur.

 

MEVAG için küçük büyük firma farkı gözetilmeksizin müşteri memnuniyeti esastır.


Endüstriyel yağ ve metal işleme sektöründe yaklaşık 40 yıllık bir deneyim ile müşterilerimizin hizmetinde olmaktan kıvanç duyuyoruz.


Misyon
Dünyada geçerli en gelişmiş standartları takip ederek bu standartlara uygun veya bunları geçen kaliteli ürünler üretmek

Bu ürünleri kullanan müşterilerimizin bunlardan azami bir şekilde yararlanabilmesi için büyük küçük müşteri ayırımı yapmadan en iyi hizmet ve desteği ciddiyetle sunmak ve gerekirse bunun için müşterileri eğitmek

Kalitemiz , güvenirliliğimiz ve bilgimiz ile öne çıkan bir kuruluş olmak.

Dünyadaki gelişmeleri ve müşterilerin ihtiyaçlarını takip etmek ve bu gelişmelere ayak uyduracak ihtiyaçları karşılayacak şekilde değişim ve gelişim içinde olmak. Yaptığımız tüm işlerde ahlaki, milli ve ticari değerlere uygun hareket etmek. İnsan ve çevre faktörünü her zaman ticari hedeflerden önde tutmak. Her zaman doğru olanı savunmak.

Yaptığımız işlerde hata yapmamayı hedeflemek.

Şirket başarısının ve hedeflere ulaşmanın ancak bir takım çalışması sonunda olabileceği bilincinde olarak her zaman bir takım ruhu ile hareket etmek.

Şirketin çağdaş ve optimum işletmecilik prensiplerine göre çalışmasını sağlamak.

Şirketin ve işlerin gelişimine paralel olarak çalışanların ve hissedarların refah seviyesini yükseltmek.

Ülke ekonomisine katkıda bulunan bir kuruluş olmak.
Vizyon
Dünyadaki değişim ve gelişimleri çok yakından ve çok yönlü bir şekilde takip ederek kendi teknolojisini kendi üreten, mevcut teknolojileri geliştiren veya gelişimine katkıda bulunan bir kuruluş olmak.

Bu hedefe ulaşmak için bunu sağlayacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerine çok önem vermek ve bununla ilgili alt yapıyı oluşturmak ve sürekli geliştirmek.ye daha uyumlu yenilenebilir kaynaklı hammaddelerin daha yoğun kullanıldığı teknolojiler üretmek.

Faaliyetlerimizde yenilikçi ve yaratıcı olmak, piyasaya yenilikçi ürünler sunmak.

Fırsatlar doğduğunda mevcut iş kolumuz ile bağlantılı olan veya olmayan, ancak teknolojisine katkıda bulunabileceğimiz konularda yeni girişimlerde bulunmak.

Şirketimizi gerek teknolojik , gerekse yönetim biçimi açısından dünya çapında tanınan ve saygı duyulan bir kuruluş haline getirmek.

Her zaman her konuda daha mükemmel olmak için çaba sarfetmek.
Entegre yönetim sistemi politikası
Firma olarak tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,

Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek çevre kirliliğini önleyeceğimizi,

Atıklarımızın kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,

Enerji, hammadde ve doğal kaynaklarımızın verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,

Mevag İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tehlikeleri hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,

Mevag Taşeronu veya müşterisi olduğumuz firmaların Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bildirmiş olduğu kurallara uyacağımızı,

Mevag Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,

Mevag Çalışanlarımızın Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği bilincini geliştirerek, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi,

Mevag İlgili tarafların Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,

Mevag Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,

Mevag Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,

Mevag Sürekli gelişme felsefesini ve sistemlerini tüm süreçlerde Entegre Yönetim Sistemine uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü arttıracağımızı,

Mevag Madeni yağ sektöründe ve özellikle firmamız faaliyet kapsamı olan metal sıvıları, endüstriyel yağlar ve endüstriyel yıkama maddeleri konusunda teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Entegre Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı taahhüt ederiz.